hòa tan 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch A. Cô cạn dung dịch

Question

hòa tan 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

in progress 0
Bella 11 phút 2021-09-09T13:43:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:44:59+00:00

  Bảo toàn $H$ :

  ⇒$n_{HCl}=2.n_{H_2}=2.\frac{5,6}{22,4}=0,5 (mol)$ 

  Bảo toàn khối lượng:

  $⇒m_{hh}+m_{HCl}=m_{Muối}+m_{H_2}$

  $⇔8,3+0,5.36,5=m_{Muối}+0,25.2$

  $⇔m_{Muối}=26,05 (g)$

  $⇒m=m_{Muối}=26,05 (g)$

  ——————-Pikachu2009+Học Để Làm Gì——————-

  0
  2021-09-09T13:45:03+00:00

  `n_(H_2)=\frac{5,6}{22,4}=0,25(mol)`

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

  Theo `PT`

  `n_(HCl)=2n_(H_2)=0,5(mol)`

   `=>m_(HCl)=0,5.36,5=18,25(g)`

  Áp dụng `ĐLBTKL`

  `m_(hh)+m_(HCl)=m_(Muối)+m_(H_2)`

  `=>m_(Muối)=8,3+18,25-0,25.2=26,05(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )