Hòa tan 9.75gam Zn trong lượng vừa đủ dung dịch HCL 2M a) Viết phương trình phản ứng b. tính thể tích khí h2 sinh ra c. Tính thể tích của dung dịch

Question

Hòa tan 9.75gam Zn trong lượng vừa đủ dung dịch HCL 2M
a) Viết phương trình phản ứng
b. tính thể tích khí h2 sinh ra
c. Tính thể tích của dung dịch HCL đã dùng

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-07-19T09:30:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:32:33+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 ↑`

  b. `-` $n_{Zn}$ `=` $\dfrac{9,75}{65}$ `= 0,15` `(mol)` 

  `-` Theo phương trình $n_{H_2}$ `=` $n_{Mg}$ `= 0,15` `(mol)` 

  `->` $V_{H_2(đktc)}$ `= 0,15 × 22,4 = 3,36` `(l)`

  c. `-` Theo phương trình $n_{HCl}$ `= 0,3` `(mol)` 

  `->` $V_{dd(HCl)}$ `=` $\dfrac{0,3}{2}$ `= 0,15` `(l)` 

  0
  2021-07-19T09:32:51+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Zn}$ =$\frac{m}{M}$ =$\frac{9,75}{65}$=0,15 mol

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  0,15    0,3       0,15   0,15

  VH2=n.22,4=22,4.0,15=3,36(lít)

  Vdd= 0,3/2=0,15 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )