Hoa tan hết 0.5mol kim loại kẽm trong ddaxit clohidric thu được bao nhiêu MOL khí hiđrô

Question

Hoa tan hết 0.5mol kim loại kẽm trong ddaxit clohidric thu được bao nhiêu MOL khí hiđrô

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-07-23T04:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:25:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  PTHH

  `Zn+2HCltoZnCl_2+H_2`

  Theo PTHH 

  `n_(Zn)=n_(H_2)=0,5(mol)`

  Vậy thu được `0,5` mol `H_2`

  0
  2021-07-23T04:25:57+00:00

  Bạn tham khảo nha 

  $ n_{Zn} = 0,5 (mol) \\ Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \\ \rightarrow n_{H_2} = n_{Zn} = 0,5 (mol) $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )