Hoà tan hết 10.2g Al2O3 trong dd H2SO4 1M vùa đủ a, nêu hiện tuọng b,tính CM dd sau phản úng, coi V dd ko đổi

Question

Hoà tan hết 10.2g Al2O3 trong dd H2SO4 1M vùa đủ
a, nêu hiện tuọng
b,tính CM dd sau phản úng, coi V dd ko đổi

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-20T20:14:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:15:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$ $Al_2O_3$ tan dần, dung dịch sau phản ứng có màu trắng nhạt.

  $b/$
  $n_{Al_2O_3} = \dfrac{10,2}{102} = 0,1(mol)$
  $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{H_2SO_4} = 3n_{Al_2O_3} = 0,1.3 = 0,3(mol)$
  $n_{Al_2(SO_4)_3} = n_{Al_2O_3} = 0,1(mol)$
  Suy ra :

  $V_{dd} = V_{dd\ H_2SO_4} =\dfrac{0,3}{1} = 0,3(lít)$
  $\to C_{M_{Al_2(SO_4)_3}} = \dfrac{0,1}{0,3} = 0,33M$

   

  0
  2021-09-20T20:15:43+00:00

  ………………..xin ctlhn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )