Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học của phản ứng x

Question

Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy
thoát ra 2,24 lít khí (đktc).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

in progress 0
Alexandra 4 ngày 2021-12-05T17:00:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:02:04+00:00

  Đáp án:

  CuO + 2HCl ==> CuCl2 + H2O

  Zn + 2HCl ==> ZnCl2 + H2

  0,1……..0,2…………..0,1………..0,1

  Ta có: nH2= 2,24/22,4= 0,1 (mol)

  ==> mZn= 0,1×65= 6,5 (g)

  ==> mCuO= 14,5-6,5= 8 (g)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-05T17:02:05+00:00

  Đáp án:

   CuO + 2HCl –> CuCl2 + H2O

  Zn + 2HCl –> ZnCl2 + H2

  0,1                                 0,1

  nH2=$\frac{2,24}{22,4}$ =0,1

  mZn=0,1.65=6,5g

  mCuO=14,5-6,5=8g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )