Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong 120 gam HNO3. Thu đc dung dịch có m giảm 1,6 gam và 8,96 lít ở đktc, hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 a,

Question

Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong 120 gam HNO3. Thu đc dung dịch có m giảm 1,6 gam và 8,96 lít ở đktc, hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2
a, Tính % khối lượng mỗi kim loại
b, Tính thể tích Nh3 0,5 M cần dùng để phản ứng hết với dung dịch Y

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-05T18:40:33+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:42:21+00:00

  Đáp án:

   a) 36,48% và 63,52%

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  {m_{hh}} – {m_X} = 1,6 \Rightarrow {m_{hh}} = 15,2 + 1,6 = 16,8g\\
  {n_{hh}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,mol\\
  hh:NO(a\,mol),N{O_2}(b\,mol)\\
  a + b = 0,4\\
  30a + 46b = 16,8\\
   \Rightarrow a = 0,1;b = 0,3\\
  hh\,X:Fe(x\,mol),Cu(y\,mol)\\
  56x + 64y = 15,2\\
  3x + 2y = 0,1 \times 3 + 0,3\\
   \Rightarrow x = 0,1;y = 0,15\\
  \% {m_{Fe}} = \dfrac{{0,1 \times 56}}{{15,2}} \times 100\%  = 36,48\% \\
  \% {m_{Cu}} = 100 – 36,48 = 63,52\% 
  \end{array}\)

  b) Em xem lại đề nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )