hoa tan het 5 gam hon hop X gom Cu va Fe bang dung dinh HCl du, tao ra 1,12 lit khi H2( o dktc ). tinh% m kim loai trong X

Question

hoa tan het 5 gam hon hop X gom Cu va Fe bang dung dinh HCl du, tao ra 1,12 lit khi H2( o dktc ). tinh% m kim loai trong X

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-04T11:06:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T11:08:42+00:00

  $PTPƯ:Fe+2HCl\xrightarrow{} FeCl_2+H_2↑$

  (Lưu ý: Cu không tác dụng với $HCl$)

  $n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=n_{H_2}=0,05mol.$

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{0,05.56}{5}.100\%=56\%$

  $⇒\%m_{Cu}=100\%-56\%=44\%$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-04T11:08:56+00:00

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  $n_{H_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05 mol$

  $\Rightarrow n_{Fe}=0,05 mol$

  $\%m_{Fe}=\frac{0,05.56.100}{5}=56\%$

  $\%m_{Cu}=44\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )