Hoà tan hh X gồm Zn và Mg bằng 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thu được dd Y . Biết nồng độ của ZnSO4 trong Y là 10.21% a/ tính nồng độ % MgSO4 trong dd Y

Question

Hoà tan hh X gồm Zn và Mg bằng 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thu được dd Y . Biết nồng độ của ZnSO4 trong Y là 10.21%
a/ tính nồng độ % MgSO4 trong dd Y
b/ nếu thêm vào dd Y một lượng dd NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ % của các chất trong dd sau phản ứng là bao nhiêu

in progress 0
Savannah 2 năm 2021-09-27T09:58:49+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:59:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử số mol H2SO4 = 1 mol → khối lượng dung dịch HCl = 98: 0,2 = 490 gam.

  X phản ứng vừa đủ với 1 mol H2SO4 sinh ra 1 mol H2.

  Đặt số mol Zn = x và số mol Mg = y mol → ∑ khối lượng kim loại = 65x + 24y.

  bảo toàn electron → 2x + 2y = 2nH2= 2

  Khối lượng dung dịch sau phản úng = 490 + 65x + 24y – 1.2 = 488 + 65x + 24y.

  Nồng độ phần trăm MgSO4 = y.(24+96)488+65x+24y = 0,1522

  Giải hệ ta được x = 0,333, y = 0,667

  Từ đó tính được nồng độ %ZnSO4 = 0,333.(65+96)488+65.0,333+24.0,667.100% = 10,2%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )