Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m

Question

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m

in progress 0
Melody 3 ngày 2021-12-07T22:06:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:08:06+00:00

  Đáp án:

  $m_{CaCO_3↓}=10\ g$

  Giải thích các bước giải:

   PTHH: 

  \(\begin{array}{l}
  CO_3^{2 – } + 2{H^ + } \to {H_2}O + C{O_2} \uparrow \\
  HCO_3^ –  + {H^ + } \to {H_2}O + C{O_2} \uparrow 
  \end{array}\)

  Nhận thấy $n_{CO_2}=n_{CO_3^{2 – }}+n_{HCO_3^ -}=0,1\ mol$

  $CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3↓+H_2O$

  $n_{CaCO_3↓}=n_{CO_2}=0,1\ mol$

  $→ m_{CaCO_3↓}=0,1.100=10\ g$

  0
  2021-12-07T22:08:52+00:00

  Tham khảo ≥Δ≤

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )