Hòa tan hoàn toàn 0.46g Na vào 95.6 g nước dư thu được dung dịch X và khí hidro thoát ra ở đktc. Tính V khí thoát ra và C% dung dịch X?

Question

Hòa tan hoàn toàn 0.46g Na vào 95.6 g nước dư thu được dung dịch X và khí hidro thoát ra ở đktc. Tính V khí thoát ra và C% dung dịch X?

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-07-08T20:34:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:35:36+00:00

  Na+H2O→NaOH+1/2H2

  nNa=0,46/23=0,02mol

  nH2O=95,6/18=5,3mol

  Vậy H2O dư

  nH2=1/2nNa=0,01mol

  mdd spứ=0,46+95,6=96,06g

  mNaOH=0,02.40=0,8g

  C%NaOH=0,8/96,06.100%=0,83%

  0
  2021-07-08T20:35:50+00:00

  Đây nhé b :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )