Hòa tan hoàn toàn 0.5g hỗn hợp gồm 2 kim loại hóa trị 2, thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, bằng dung dịch HCl

Question

Hòa tan hoàn toàn 0.5g hỗn hợp gồm 2 kim loại hóa trị 2, thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, bằng dung dịch HCl dư thu được 1.12 lít H2 (đktc). Hãy xác định tên 2 kim loại hóa trị 2.

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-22T02:00:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:01:20+00:00

  Bài giải:

  – Gọi công thức chung của `2` kim loại hóa trị `II` thuộc `2` chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn là: `R`

  `-n_{H_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05(mol)`

  `R+2HCl→RCl_2+H_2↑`

  – Ta thấy `:n_{R=n_{H_2}=0,05(mol)`

  $⇒M_R=\frac{0,5}{0,05}=10(g/mol)$

  `⇒9<10<24`

  Mà $M_{Be}=9(g/mol);M_{Mg}=24(g/mol)$

  ⇒ Hai kim loại hóa trị `II` lần lượt là : `Be:Mg`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )