Hoà tan hoàn toàn 10,4g hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu đc 6,72l hidro ở ĐKTC .Tính % khối lượng mỗi kim loại trg hỗn hợp

Question

Hoà tan hoàn toàn 10,4g hỗn hợp Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu đc 6,72l hidro ở ĐKTC .Tính % khối lượng mỗi kim loại trg hỗn hợp

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-23T03:30:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:31:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mg+H2SO4->MgSO4+H2

  x—————————–x

  Zn+H2SO4->ZnSO4+H2

  y————————y

  nH2=6,72\22,4=0,3 mol

  ta có :

  24+65y=10,4

  x+y=0,3 

  =>x=0,22 mol ,y=0,08 mol

  =>%mMg=0,22.24\10,4.100=50,77%

  =>%mFe=49,23%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )