Hoà tan hoàn toàn 10,53 gam kim loại nhóm IA bằng dung dịch H2So4 loãng vừa đủ thu được dd A và 3,024 lít khí đktc xác định tên kim loại R

Question

Hoà tan hoàn toàn 10,53 gam kim loại nhóm IA bằng dung dịch H2So4 loãng vừa đủ thu được dd A và 3,024 lít khí đktc xác định tên kim loại R

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-13T03:26:10+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:27:32+00:00

  Đáp án:

          2R + H2SO4 –> R2SO4 + H2

  pt:    2R                                      22,4

  đề: 10,53(g)                               3,024 (l)

  Ta có:

  $\frac{2R}{10,53}$ = $\frac{22,4}{3,024}$ 

  => R = 39

  => R là Kali (K) 

  0
  2021-10-13T03:27:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{H2} = \frac{3,024}{22,4} = 0,135(mol)$

  Gọi kim loại nhóm IA cần tìm là R

  $2R + H_2SO_4 → R_2SO_4 + H_2$
  $⇒ n_R = 2n_{H2} = 0,135.2 = 0,27(mol)$
  $⇒ M_R = \frac{10,53}{0,27}= 39 (g/mol)$
  Vậy kim loại cần tìm là $K(kali)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )