Hòa tan hoàn toàn 11,6g muối cacbonat của kim loại hóa trị II cần dùng 50g dd H2SO4 a%.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd muối sunfat có nồ

Question

Hòa tan hoàn toàn 11,6g muối cacbonat của kim loại hóa trị II cần dùng 50g dd H2SO4 a%.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd muối sunfat có nồng độ 26,57%
a)Xác định CTHH của muối cacbonat
b)Tính a%

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-12-06T19:12:28+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:14:13+00:00

  Đáp án:

   a) FeCO3

  b) a%=19,6%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi muối là RCO3

  RCO3 + H2SO4 —> RSO4 + CO2 + H2O

  Gọi số mol R2CO3 là x

  -> nRCO3=nRSO4 =nCO2=x mol

  BTKL: m dung dịch sau phản ứng=mRCO3 + mdung dịch H2SO4 -mCO2=11,6+50-44x=61,6-44x gam

  Từ RCO3 —-> RSO4 tắng 96-60 =36 đvC

  -> mRSO4=mRCO3+36x=11,6+36x=26,57%.(61,6-44x)

  Giải được x=0,1 -> MRCO3=11,6/0,1=116 -> R+60=116 ->R=56 ->R là Fe

  -> muối là FeCO3

  Ta có: nH2SO4=nRCO3=0,1 mol -> mH2SO4=0,1.98=9,8 gam

  ->a%=9,8/50=19,6%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )