Hòa tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp muối của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ca

Question

Hòa tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp muối của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp thu được dung dịch
A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Hai muối trong hỗn hợp là:
A. Li2CO3 và Na2CO3
B. Na2CO3 và K2CO3
C. K2CO3 và Rb2CO3
D. Rb2CO3 và Cs2CO3

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-08-23T18:55:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:56:24+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là \(R\)

  Muối là \(R_2CO_3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({R_2}C{O_3} + CaC{l_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + 2RCl\)

  Ta có:

  \({m_{CaC{O_3}}} = 10,7{\text{ gam}}\)

  \({n_{CaC{O_3}}} = \frac{{10,7}}{{100}} = 0,107{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{R_2}C{O_3}}}\)

  \( \to {M_{{R_2}C{O_3}}} = 2{M_R} + 60 = \frac{{12}}{{0,107}} = 112,1495\)

  \( \to {M_R} = 26,07\)

  Vì 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau và \(23<26,07<39\)

  Vậy 2 kim loại là \(Na;K\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )