Hòa tan hoàn toàn 12,725 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và 11,2 lit (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A

Question

Hòa tan hoàn toàn 12,725 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và 11,2 lit (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-07-08T19:45:20+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:46:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-08T19:46:49+00:00

  Đáp án: m=48,225 (g)

   

  Giải thích các bước giải:

     nH2= 0,5 ⇒ nHCl= 1 (mol) ⇒ n $Cl^{-}$ =1 (mol)

    $m_{muối}$ = $m_{KL}$ +$m_{Cl}$ =12,725 + 1×35,5=48,225 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )