Hoà tận hoàn toàn 12.g hh A gồm Zn và kl R hoá trị 2 vào d H2SO4đ thu được 4,144l khí B gồm SO2 và H2S, tí khối hơi của B đối với hiđro bằng 31,595. T

Question

Hoà tận hoàn toàn 12.g hh A gồm Zn và kl R hoá trị 2 vào d H2SO4đ thu được 4,144l khí B gồm SO2 và H2S, tí khối hơi của B đối với hiđro bằng 31,595. Tìm R

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-05T18:07:01+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T18:08:44+00:00

    Có mùi sai đề

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )