.Hoà tan hoàn toàn 12 gam Fe, Cu tỉ lệ mol 1:1 bằng H2SO4 đặc, nóng dư thu được dd X và V lit(đktc) SO2. Tính V

Question

.Hoà tan hoàn toàn 12 gam Fe, Cu tỉ lệ mol 1:1 bằng H2SO4 đặc, nóng dư thu được dd X và V lit(đktc) SO2. Tính V

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-11T00:19:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:21:18+00:00

  gọi nFe=a mol ,nCu=a mol

  ta có : 56a + 64a = 12

  > a= 0,1 mol

  AD BTe : 3nFe + 2nCu = 2nSO2

               > nSO2= 0,25 mol

  > VSO2= 5,6L

   

  0
  2021-07-11T00:21:38+00:00

  Lời giải 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )