Hòa tan hoàn toàn 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 trong dung dịch hcl dư thu được 6,72l khí (đktc) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thấy khối

Question

Hòa tan hoàn toàn 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 trong dung dịch hcl dư thu được 6,72l khí (đktc) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thấy khối lượng 2 muối khan thu được nhiều hơn khối lượng 2 muối cacbonat ban đầu là bao nhiêu gam ? Giúp mik với ạ

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-08-30T22:00:53+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T22:01:55+00:00

  Gọi `CT` chung của `2` muối CO3 là `: XCO3`

  ` XCO_3 + 2HCl → XCl_2 + H_2O + CO_2`

  `nCO_2=0,3 (mol)`

  `nH_2O = nCO_2=0,3 (mol)`

  `nHCl = 2.nCO_2 =0,6 (mol)`

  ` BTKL:`

  `  mXCO_3 + mHCl = mXCl_2 + mH_2O + mCO_2`

  `=> mXCl_2 – mXCO_3 = mHCl – mH_2O -mCO_2`

                                     `= 0,6.36,5 – 0,3.18 – 0,3.44=3,3`

  `=>` Khối lượng `2` muối khan thu được nhiều hơn

  khối lượng `2` muối cacbonat ban đầu là:

  ` 3,3 g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )