Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Mg, Zn, Al bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch X chứa a gam hỗn hợp

Question

Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Mg, Zn, Al bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch X chứa a gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là
A. 10,14.
B. 11,14.
C. 12,14
D. 9,14

in progress 0
Savannah 6 ngày 2021-12-04T06:32:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:34:41+00:00

  Hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Mg, Zn, Al bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch X chứa a gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

  A. 10,14.

  0
  2021-12-04T06:34:54+00:00

    n ( H2)= 2,24:22,4= 0,1(mol)

  m (muối)= 3,04+(0,1.71)=10,14g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )