Hoà tan hoàn toàn 3,25 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 6,8 gam muối.kim loại M là

Question

Hoà tan hoàn toàn 3,25 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 6,8 gam muối.kim loại M là

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-08-28T01:27:57+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:29:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đây bn

  0
  2021-08-28T01:29:53+00:00

      Gọi hóa trị của `M` là `n`   (  `1`  $\leq$  `n`  $\leq$  `3` )

    ` PT   :     2M   +   2nHCl      –    2MCl_n   +  nH_2`

           $\frac{3.25}{M}$    –           $\frac{3.25}{M}$ 

  m_(MCl_n) =  $\frac{3.25}{M}$` * ( M + 35.5n ) ` `= 6.8 `

  =>   `3.25M + 115.375n = 6.8 M`

  => `115.375n = 3. 55M`

  => M = $\frac{ 115.375n}{3.55 }$

        Với n = 2 thì M = 65 ( thỏa mãn ) 

  => M là Kẽm `( Zn ) `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )