hòa tan hoàn toàn 4,6gam Natri vào nước a)viết phương trình hóa học b) tính khối lượng Naoh thu được

Question

hòa tan hoàn toàn 4,6gam Natri vào nước
a)viết phương trình hóa học
b) tính khối lượng Naoh thu được

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-16T07:58:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:00:22+00:00

  a.

  n Na=$\frac{4,6}{23}$ =0,2 (mol)

  2Na+2H2O→2NaOH+H2↑

   0,2→              0,2                   (mol)

  b.

  m NaOH=0,2.40=8 (g)

  ——————–Nguyễn Hoạt———————

   

  0
  2021-09-16T08:00:49+00:00

  a, Phương trình hóa học : 2Na+2H2O->H2+2NaOH

  b, Theo PTHH : 

  nNaOH=nNa=0,2 mol

  ⇒Khối lượng của NaOH thiu được là : mNaOH=0,2.40=8g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )