Hòa tan hoàn toàn 4,76 gam hh gồm Zn và Al có tỷ lệ 1:2 trong 400ml dd HNO3 1M vừa đủ thu được dd X chứa m gam muối và không có khí thoát ra.giá trị

Question

Hòa tan hoàn toàn 4,76 gam hh gồm Zn và Al có tỷ lệ 1:2 trong 400ml dd HNO3 1M vừa đủ thu được dd X chứa m gam muối và không có khí thoát ra.giá trị của m là:

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-07-10T12:29:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:30:38+00:00

  Ta có: nZn = 0,04 mol; nAl = 0,08 mol

  Do phản ứng không tạo khí nên trong dung dịch tạo NH4NO3. Trong dung dịch có: 0,04 mol Zn(NO3)2 và 0,08 mol Al(NO3)3

  Vậy nên số mol NO3- còn lại để tạo NH4NO3 là:

  0,4 – 0,04.2 – 0,08.3 = 0,08 mol

  Do đó trong dung dịch tạo 0,04 mol NH4NO3

  m = 0,04.189 + 0,08.213 + 0,04.80 = 27,8 gam

  #Lazy warriors

  @Xin ctrlhn ạ

  0
  2021-07-10T12:30:47+00:00

  Đáp án: $27,8g$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )