Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 60 ml dung dịch HCl 2M . Công thức của oxit là

Question

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 60 ml dung dịch HCl 2M . Công thức của oxit là

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-15T16:59:00+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:00:11+00:00

  nHCl= 0,06.2= 0,12 (mol)

  Gọi công thức của oxit kim loại là M2On:

  M2On + 2nHCl => 2MCln + nH2O

  nM2On= $\frac{1}{2n}$$.$$nHCl$ = $\frac{1}{2n}$.0,12= 0,06/n (mol)

  => mM2On= (0,06/n).(2M+16n)= 4,8 

  => M= 32n

  Vì M là kim loại nên hóa trị sẽ có thể là 1, 2 và 3

  – Nếu n=1 => M=32 (Loại)

  – Nếu n=2 => M=64 (Chọn – Cu)

  – Nếu n=3 => M=96 (Loại)

   Vậy công thức của oxit là CuO.

  0
  2021-10-15T17:00:31+00:00

  Đáp án:

   CuO

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {R_x}{O_y} + 2yHCl \to xRC{l_{\dfrac{{2y}}{x}}} + y{H_2}O\\
  nHCl = 0,06 \times 2 = 0,12\,mol\\
  n{R_x}{O_y} = \dfrac{{0,12}}{{2y}} = \dfrac{{0,06}}{y}\,mol\\
  M{R_x}{O_y} = \dfrac{{4,8}}{{\dfrac{{0,06}}{y}}} = 80y\,g/mol\\
   \Rightarrow MR = 32 \times \dfrac{{2y}}{x}\,g/mol\\
  \frac{{2y}}{x} = 2 \Rightarrow MR = 64g/mol \Rightarrow R:Cu\\
  \frac{{2y}}{x} = 2 \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y\\
   \Rightarrow CTHH:CuO
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )