Hòa tan hoàn toàn 4,8g kim loại M (hóa trị II) trong dd axit H2SO4 loãng dư thu được 4,48l khí H2 Xác định kim loại M

Question

Hòa tan hoàn toàn 4,8g kim loại M (hóa trị II) trong dd axit H2SO4 loãng dư thu được 4,48l khí H2
Xác định kim loại M

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-15T09:12:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:14:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có phương trình hóa học

  M+2HCI—>MCI2+H2

  0,2—————->0,2

  Khối lượng mol của M = 4,8/0,2=24( mol )

  ⇒ Kim loại M là Mg

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-07-15T09:14:52+00:00

  $M+H2SO4→MSO4+H2$

  Ta có: $nH2=0,2$ (mol)

  ⇒$nM=0,2$ (mol)

  ⇒$M_{M}$ =$\frac{mM}{nM}$ =$\frac{4,8}{0,2}$ = $24$

  ⇒Kim loại $M$ là $Mg$

  $@nguyenduy28364$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )