Hoà tan hoàn toàn 4g hh gồm 2 kim loại A và B cùng có hoá trị 2 ,có tỉ lệ số mol 1:1 bằng đ HCl thu đc 2,24 lít khí H2 ở đktc. Xác định A và B Giải hộ

Question

Hoà tan hoàn toàn 4g hh gồm 2 kim loại A và B cùng có hoá trị 2 ,có tỉ lệ số mol 1:1 bằng đ HCl thu đc 2,24 lít khí H2 ở đktc. Xác định A và B
Giải hộ vs ạ sẽ cho 5 sao

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-12-06T08:32:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:34:06+00:00

  Đáp án:

   nA-nB=0(1)

  nH2=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1

  2nA+ 2nB=2nH2=0,1.2=0,2(2)

  (1)(2)=>nA=nB=0,05

  Ta có A.0,05+B.0,05=4

  => A+B=80

  Ta có chỉ có Mg(24) và Fe(56) cộng lại bằng 80

  => A là Mg,B là Fe

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )