hòa tan hoàn toàn 5 78 gam hợp kim Cu, fe, al vào 500ml dung dịch hcl 1m dư thì thu được 2,912l khí (đktc), 1,92g chất rắn ko tan và 1 dd A. Xác định

Question

hòa tan hoàn toàn 5 78 gam hợp kim Cu, fe, al vào 500ml dung dịch hcl 1m dư thì thu được 2,912l khí (đktc), 1,92g chất rắn ko tan và 1 dd A. Xác định CM các chất trong dd A ( Giả sử thể tích ko thay đổi)

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-21T02:50:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:52:23+00:00

  Đáp án:

   0,48M 0,12M và 0,08M

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  hh:Fe(a\,mol),Al(b\,mol)\\
  n{H_2} = \dfrac{{2,912}}{{22,4}} = 0,13\,mol\\
  a + 1,5b = 0,13\\
  56a + 27b = 5,78 – 1,92\\
   =  > a = 0,04;b = 0,06\\
  nHClspu = 0,5 – 0,04 \times 2 – 0,06 \times 3 = 0,24\,mol\\
  CMHCl = \dfrac{{0,24}}{{0,5}} = 0,48M\\
  CMAlC{l_3} = \dfrac{{0,06}}{{0,5}} = 0,12M\\
  CMFeC{l_2} = \dfrac{{0,04}}{{0,5}} = 0,08M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )