hòa tan hoàn toàn kim loại magie bằng lượng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric nồng độ 0,4 m sau phản ứng thu được muối natri clorua và 6,72 lít khí

Question

hòa tan hoàn toàn kim loại magie bằng lượng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric nồng độ 0,4 m sau phản ứng thu được muối natri clorua và 6,72 lít khí hidro ở điều kiện chuẩn
a tính khối lượng kim loại magie đã dùng
b tính thể tích dung dịch axit clorua 0,4 m
C. dẫn toàn bộ lượng khí hidro sinh ra trên tác dụng với sắt 2 oxit tính khối lượng kim loại thu được

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-24T01:39:44+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:41:26+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {m_{Mg}} = 7,2g\\
  b)\\
  {C_{{M_{HCl}}}} = 1,5M\\
  c)\\
  {m_{Fe}} = 16,8g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\\
  {n_{Mg}} = {n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
  {m_{Mg}} = 0,3 \times 24 = 7,2g\\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,6mol\\
  {C_{{M_{HCl}}}} = \dfrac{{0,6}}{{0,4}} = 1,5M\\
  c)\\
  FeO + {H_2} \to Fe + {H_2}O\\
  {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
  {m_{Fe}} = 0,3 \times 56 = 16,8g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )