Hòa tan hoàn toàn kim loại magie trong 200ml dd axit sunforic loãng ( H2so4) sau phản ứng thu đc 1,12l khí ở đktc A. Vt pthh B. Tính nồng độ mol dd h2

Question

Hòa tan hoàn toàn kim loại magie trong 200ml dd axit sunforic loãng ( H2so4) sau phản ứng thu đc 1,12l khí ở đktc
A. Vt pthh
B. Tính nồng độ mol dd h2so4 đã tham khảo

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-07-12T12:40:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:41:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-12T12:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol

   a/ Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

        0,05 ← 0,05  ←    0,05  ←   0,05  mol

  b/ 200 ml = 0,2 l

  CM = 0,05/0,2 = 0,25 M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )