hòa tan hoang toàn 46,4g một oxit kim loại bằng dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu đc 2,24l khí SO2 và 120g kim loại muối a) xđ công thức của oxit kim loại

Question

hòa tan hoang toàn 46,4g một oxit kim loại bằng dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu đc 2,24l khí SO2 và 120g kim loại muối
a) xđ công thức của oxit kim loại
b) viết pt pứ của oxit trên với dd hcl

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-09T10:39:56+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:41:54+00:00

  a, 

  $n_{SO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  – TH1: oxit là $R_2O_n$

  $R_2O_n+2nH_2SO_4\to R_2(SO_4)_n+nSO_2+2nH_2O$

  $\Rightarrow n_{R_2O_n}=\dfrac{0,1}{n}$

  $M_{R_2O_n}=\dfrac{46,4n}{0,1}=464n=2R+16n$

  $\Leftrightarrow R=224n$ (loại)

  – TH2: oxit là $Fe_3O_4$

  $2Fe_3O_4+10H_2SO_4\to 3Fe_2(SO_4)_3+SO_2+10H_2O$

  $n_{Fe_3O_4}=\dfrac{46,4}{232}=0,2(mol)=2n_{SO_2}$

  $n_{Fe_2(SO_4)_3}=\dfrac{120}{400}=0,3(mol)=3n_{SO_2}$

  $\to$ oxit là $Fe_3O_4$

  b,

  $Fe_3O_4+8HCl\to FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )