Hoà tan hòn toàn 5,6g sắt bằng HNO3 1M vừa đủ thu được ddA chứa fe(no3)3 và v lít khí no2 đktc. Tính Vhno3 (dùng pp bảo toàn e) Giúp mình

Question

Hoà tan hòn toàn 5,6g sắt bằng HNO3 1M vừa đủ thu được ddA chứa fe(no3)3 và v lít khí no2 đktc. Tính Vhno3 (dùng pp bảo toàn e)
Giúp mình

in progress 0
Allison 1 tuần 2021-12-02T18:55:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:57:29+00:00

  nFe= 0,1 mol 

  Bảo toàn e: 3nFe= nNO2 

  => nNO2= 0,3 mol 

  nFe= nFe(NO3)3= 0,1 mol 

  => nHNO3= 3nFe(NO3)3+ nNO2= 0,6 mol

  => V HNO3= 0,6l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )