Hòa tan m gam Al vào dd H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí SO2 và H2S có tỉ lệ thể tích 1:1 . Giá trị của m là A. 9 gam B. 27 g

Question

Hòa tan m gam Al vào dd H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí SO2 và H2S có tỉ lệ thể tích 1:1 . Giá trị của m là A. 9 gam B. 27 gam C. 12 gam D. 6 gam

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-06T17:17:03+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:18:34+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{S{O_2}}} + {n_{{H_2}S}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{S{O_2}}} = {n_{{H_2}S}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn e:

  \(3{n_{Al}} = 2{n_{S{O_2}}} + 8{n_{{H_2}S}} = 0,1.2 + 0,1.8 = 1{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{Al}} = \frac{1}{3} \to {m_{Al}} = m = \frac{1}{3}.27 = 9{\text{ gam}}\)

  0
  2021-10-06T17:18:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{SO2} = n_{H2S} = a(mol)$

  $⇒ n_{khí} = n_{SO2} + n_{H2S} = a + a =\frac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)$
  $⇒ a = 0,1$

  Quá trình oxi hóa – khử :

  $Al^0 → Al^{3+} + 3e$
  $S^{6+} + 2e → S^{4+}$

  $S^{6+} + 8e → S^{2-}$

  Bảo toàn electron $⇒ 3n_{Al} = 2n_{SO2} + 8n_{H2S} = 0,1.2 + 0,1.8 = 1(mol)$

  $⇒ n_{Al} = \frac{1}{3}(mol)$
  $⇒ m = \frac{1}{3}.27 = 9(gam)$
  ⇒ chọn đáp án A

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )