hòa tan m gam bột fe trong hno3 loãng dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.03 mol khí no . gia tri m là

Question

hòa tan m gam bột fe trong hno3 loãng dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0.03 mol khí no . gia tri m là

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-20T03:22:14+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:23:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `Fe + 4HNO_3 -> Fe(NO_3)_3 + NO + 2H_2O`

  theo pt: `n_{Fe}=n_{NO}=0,03(mol)`

  `=> m_{Fe}=0,03.56=1,68(gam)`

  Chúc bạn học tốt~

  0
  2021-08-20T03:23:34+00:00

  Đáp án:

  `m=1,68(g)`

  Giải thích các bước giải:

  PT :

  `Fe+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO+2H_2O`

  Theo PT :

  `n_(NO)=n_(Fe)=0,03(mol)`

  `->m_(Fe)=0,03.56=1,68(g)`

  `->m=1,68(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )