hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào axit H2SO4 loãng dư 4,48 lít khí Cũng m gam trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được 8,96 lít khí không màu (đ

Question

hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào axit H2SO4 loãng dư 4,48 lít khí Cũng m gam trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được 8,96 lít khí không màu (đktc) . Tìm giá trị
Giải nhanh giúp em với ạ

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-20T03:30:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:31:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTHH:  Fe    +   H2SO4(loãng)———>  FeSO4   +   H2

     (mol)    0,2<———————————————0,2

             2 Fe     +  6 H2SO4(đặc)——(nhiệt độ)——>   Fe2(SO4)3+    3 SO2+   6H2O

    (mol)  0,2—————————————————————–> 0,3

              Cu       +   2   H2SO4(đặc)——(nhiệt độ)——>      CuSO4+    SO2+    2H2O  

    (mol)  0,1<————————————————————–  (0,4-0,3)

           nH2=4,48/22,4=0,2(mol)

            nSO2=8,96/22,4=0,4(mol)

       Khối lượng hỗn hợp là: m=mCu+mFe 

                                                =0,1*64+0,2*56

                                                 =6,4+11,2=17,6(g)

  (Mình ko chắc đúng đâu, nếu sai thì xin lỗi nhé)

  0
  2021-10-20T03:32:07+00:00

  Đáp án:

   =36,80g

  Giải thích các bước giải:

  Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 loãng dư chỉ có Fe phản ứng (vì Cu đứng sau H)

  Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 đặc nguội dư thì chỉ có Cu phản ứng (Fe bị thụ động)

  BTe          m=56.4,48/22,4+64.8,96/22,4=36,80 g

  –>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )