Hòa tan một lượng Fe2O3 bằng 294 g dung dịch H2SO4 10% vừa đủ.Sau phản ứng ta thu được Fe2(SO4)3 và H2O a.Tính khối lượng Fe2O3 đã dùng b.Tinh khối lư

Question

Hòa tan một lượng Fe2O3 bằng 294 g dung dịch H2SO4 10% vừa đủ.Sau phản ứng ta thu được Fe2(SO4)3 và H2O
a.Tính khối lượng Fe2O3 đã dùng
b.Tinh khối lượng Fe2(SO4)3 tạo thành

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-09T02:42:50+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:44:20+00:00

  Đáp án:

  $a,m_{Fe_2O_3}=16g.$

  $b,m_{Fe_2(SO_4)_3}=40g.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Fe_2O_3+3H_2SO_4\xrightarrow{} Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

  $m_{H_2SO_4}=294.10\%=29,4g.$

  $⇒n_{H_2SO_4}=\dfrac{29,4}{98}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=0,1mol.$

  $⇒m_{Fe_2O_3}=0,1.160=16g.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{Fe_2(SO_4)_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=0,1mol.$

  $⇒m_{Fe_2(SO_4)_3}=0,1.400=40g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-09T02:44:26+00:00

  ADCT: mH2SO4=C%.mdd/100%

       —>mH2SO4=10.294/100=29,4(g)

  ADCT:nH2SO4=m/M=29,4/98=0,3(mol)

  PTHH: Fe2O3+3H2SO4–>Fe2(SO4)3+3H2O

  a, Theo pt: 1 mol Fe2O3: 3 mol H2SO4

      Theo đb: x mol Fe2O3: 0,3 mol H2SO4

  –>x=0,1(mol)

  ADCT:mFe2O3=n.M=0,1.160=16(g)

  b, Theo pt: 1 mol Fe2(SO4)3: 3 mol H2SO4

      Theo đb: y mol Fe2(SO4)3: 0,3 MOL H2SO4

  –>y= 0,1(mol)

  ADCT: mFe2(SO4)3=n.M=0,1.400=40(g)

                Vậy a,mFe2O3=16 g

                       b,mFe2(SO4)3=40 g

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )