Hoà tan vừa hết 10 gam hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe2O3 trong 50 ml dung dịch HCl 7M. Khối lượng của CuO trong hỗn hợp ban đầu là A. 2 (gam). B. 4

Question

Hoà tan vừa hết 10 gam hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe2O3 trong 50 ml dung dịch HCl 7M. Khối lượng của CuO trong hỗn hợp ban đầu là
A. 2 (gam). B. 4 (gam). C. 6 (gam). D. 3 (gam)

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-11-03T12:38:50+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:40:20+00:00

  Đáp án: A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )