Hoá trị của cacbon hợp chất hữu cơ luân là gì ?

Question

Hoá trị của cacbon hợp chất hữu cơ luân là gì ?

in progress 0
Madeline 5 tháng 2021-07-15T11:15:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:16:53+00:00

  Đáp án: hoá trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ là $IV$

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong chất hữu cơ:

  + $C(IV)$

  + $H(I)$

  + $O(II)$

  + $N(III)$ hoặc $N(V)$

  0
  2021-07-15T11:17:32+00:00

  $\text{Love Khánh Hà}$

  Đáp án:

  $\text{Hoá trị của cacbon hợp chất hữu cơ luân là gì ?}$

  Hoá trị của cacbon hợp chất hữu cơ luân là IV

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )