Hoàn cảnh , nội dung khai thác , tác động của của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 1 của thực dân pháp (1897 – 1914) Giúp Mình Với

Question

Hoàn cảnh , nội dung khai thác , tác động của của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 1 của thực dân pháp (1897 – 1914)
Giúp Mình Với
Mình cảm ơn

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-25T01:30:17+00:00 1 Answers 169 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-25T01:31:45+00:00

  Câu 1: hoàn cảnh: Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc binhg định bằng quân sự, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô.

  Câu 2:  Nội dung khai thác

       *về kinh tế:

     – Tích cực:

            + Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân

            + Thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

            + Xây dựng được hệ thống giao thông vận tải.

     – Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy:

            + Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

            + Nông nghiệp lạc hậu, dậm chân tại chỗ

            + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  => Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc.

         *về xã hội :

       – Bên cạnh các giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

             +Giai cấp địa chủ phong kiến: đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

             + Giai cấp nông dân: có số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề. Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

             + Tầng lớp tư sản: có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn,… bị kìm hãm, chèn ép, chưa có tinh thần cách mạng.

             +Tiểu tư sản thành thị: bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc nên đã sớm giác ngộ và tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

              + Công nhân: xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

             + Đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn xã hội sâu sắc.

  Câu 3:tác động của của cuộc khai thác

        * Tích cực:

          – Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.

          – So với nền kinh tế phong kiến, kinh tế Việt Nam bấy giờ sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn.

          – Bộ mặt Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng như: các tuyến đường sắt, cảng biển được xây dựng.

        * Tiêu cực:

             – Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị cạn kiệt.

              – Nông nghiệp: không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất, đời sống nông dân cơ cực.

             – Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  ⟹ Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và lệ thuộc, cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ cho quyền lợi của Pháp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )