Hoàn cảnh, t/gian, địa điểm Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và quyết định phát động toàn quốc kháng chiến? Cứu tui vớiii

Question

Hoàn cảnh, t/gian, địa điểm Ban Thường vụ Trung ương Đảng  họp và quyết định phát động toàn quốc kháng chiến?
Cứu tui vớiii

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-16T07:09:35+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:11:33+00:00

  1. Hoàn cảnh

  – Nhật xâm lược Đông Dương. Nhật – Pháp cấu kết với nhau đàn áp phong trào cách mạng Việt Nam. Song, mâu thuẫn giữa chúng ngày càng gay gắt. Bấy giờ Đảng, ta đã dự đoán: nhất định Nhật – Pháp sẽ thôn tính lẫn nhau.
  – Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng, Chính phủ Đờgôn trở lại Pari. Quân Anh đánh lui quân Nhật ở Miến Điện. Mỹ đổ bộ lên Philippin, khống chế phần đường biển từ Nhật Bản đến Inđônêxia.
  Thực dân Pháp theo phái Đơ-gôn ở Đông Dương ngóc đầu dậy, hoạt động ráo riết, chờ quân Đồng minh vào sẽ lật đổ Nhật để khôi phục quyền thống trị.
  Phát xít Nhật đứng trước tình thế thất bại ở Thái Bình Dương nên phải nhanh chóng làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp.
  2 , Thời gian

  Ban thường vụ Trung ương Đảng họp từ ngày 9-3-1945 đến 10-3-1945 đã đánh giá tình hình, nhận định thời cơ khởi nghĩa và đã ra bản Chỉ thị “Nhật — Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

  3 . Địa điểm

   nổ tại bắc vĩ tuyến 16, tức là toàn Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )