Hoàn thành các phương trình hóa học sau: ? + O2 → Al2O3 Fe + ? → FeCl3 Na + H2O → NaOH + H2 CxHy + O2 → CO2 +

Question

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
? + O2 → Al2O3
Fe + ? → FeCl3
Na + H2O → NaOH + H2
CxHy + O2 → CO2 + H2O

in progress 0
Vivian 7 ngày 2021-12-04T16:55:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:56:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4Al +3O2 ->2Al2O3

  2Fe+3Cl2–>2FeCl3

  2Na+2H2O->2NaOH +H2

  4CxHy+(4x+y) O2–>4xCO2+2yH2O

  0
  2021-12-04T16:56:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )