Hoàn thành các PTHH sau A. MgSO4+…..—->MgCl2+…….. B. FeCl2+…….—–>KCL+…….. C.CaCo3+……——>Ca(NO3)2+……. Giúp mình vs ạ????

Question

Hoàn thành các PTHH sau
A. MgSO4+…..—->MgCl2+……..
B. FeCl2+…….—–>KCL+……..
C.CaCo3+……——>Ca(NO3)2+…….
Giúp mình vs ạ????

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-11-30T13:30:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:31:52+00:00

  A.MgSO4 + BaCl2—->MgCl2 +BaSO4↓

  B.FeCl2 + K2SO3—–>2KCL + FeSO3↓

  C.CaCO3+2HNO3——>Ca(NO3)2+ H2O + CO2↑

  Đây nha

  Chúc bn học tốt!

   

  0
  2021-11-30T13:31:59+00:00

  $a/$

  $BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BaSO4$

  $b/$

  $FeCl2 + K2S → FeS + 2KCl$

  $c/$

  $CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )