Hoàn thành câu 1.The Nil river/long/river/in the world 2.Class 6B/large/class 6A Holoj mk 2 câu này vs Mk đg cần gấp

Question

Hoàn thành câu
1.The Nil river/long/river/in the world
2.Class 6B/large/class 6A
Holoj mk 2 câu này vs
Mk đg cần gấp

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-26T05:17:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:18:56+00:00

  1.The Nile river is the longest river in the world.

  2.Class 6B is larger than class 6A.

      

  0
  2021-10-26T05:19:40+00:00

  Hoàn thành câu:

  1.The Nil river/long/river/in the world

  ⇒ The Nile is the longest river in the world.

  2.Class 6B/large/class 6A

  ⇒ Class 6B is larger than class 6A

  Cho mk ctlhn cho nhóm nhé

  Cảm ơn chủ tus trước nè

  @ No copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )