Hoàn thành chuỗi phản ứng a) KMnO4 → O2 → ZnO → Zn b) H2 → H2O → H2SO4 → H2 → Cu → CuO c) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Al2(SO4)3

Question

Hoàn thành chuỗi phản ứng
a) KMnO4 → O2 → ZnO → Zn
b) H2 → H2O → H2SO4 → H2 → Cu → CuO
c) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Al2(SO4)3

in progress 0
Ayla 4 tuần 2021-11-12T02:23:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:24:17+00:00

  a) 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 
  O2 + 2Zn -> 2ZnO

  ZnO + H2 -> Zn + H2O 
  b) 2H2 + O2 -> 2H2O
  H2O + SO3 -> H2SO4

  H2SO4 + Fe -> H2 + FeSO4

  H2 + CuO -> Cu + H2O

  2Cu + O2 -> 2CuO 
  c)
  S + O2 -> SO2

   2SO2 + O2 -> 2SO3(xúc tác V2O5)

   SO3 + H2O -> H2SO4

   3H2SO4 + 2Al -> Al2(SO4)3 + 3H2

   

  0
  2021-11-12T02:24:44+00:00

  Đáp án:

  a)2KMnO4 → O2↑+K2MnO4+MnO2

     2Zn+O2 → 2ZnO

     ZnO+C → Zn+CO↑

  b)2H2+O2->2H2O

    H2O+SO3 → H2SO4

    H2SO4 +Zn→ H2+ZnSO4

    H2+CuO → Cu+H2O

    2Cu+O2 → 2CuO 

  c) S +O2→ SO2

      2SO2+O2 → 2SO3(xt V2O5 cái này bạn viết trên mũi tên hộ mik)

      SO3 +H2O→ H2SO4

      3H2SO4 +2Al→ Al2(SO4)3+3H2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )