hoàn thành chuỗi phản ứng C4H10-C2H4-C2H5OH-C2H4-C2H4Br2

Question

hoàn thành chuỗi phản ứng
C4H10-C2H4-C2H5OH-C2H4-C2H4Br2

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-06T17:39:16+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:40:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

   PTHH:

  1) C4H10→C2H4+C2H6 (t0,xt)

  2) C2H4+H2O→C2H5OH

  3) C2H5OH→C2H4+H2O (t0,xt:H2SO4)

  4) C2H4+Br2→C2H4Br2

  0
  2021-10-06T17:40:48+00:00

  C4H10 → C2H4 + C2H6  (Nhiệt độ, xúc tác)
  C2H4 + H2O → C2H5OH (Xúc tác axit)

  C2H5OH → C2H4 + H2O  (Nhiệt độ 170 độ và xúc tác axit)
  C2H4+Br2–>C2H4Br2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )