Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Nacl-cl2->hcl->fecl3->agcl Nacl-hcl-cl2->mgcl2-cl2

Question

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Nacl-cl2->hcl->fecl3->agcl
Nacl-hcl-cl2->mgcl2-cl2

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-08-05T16:22:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:23:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T16:23:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2NaCl+2H_2O` $\xrightarrow{đpdd;cmn}$ `2NaOH+Cl_2↑+H_2↑`

  `H_2+Cl_2` $\xrightarrow{as}$ `2HCl`

  `Fe_2O_3+6HCl->2FeCl_3+3H_2O`

  `FeCl_3+3AgNO_3->Fe(NO_3)_3+3AgCl↓`

  `NaCl+H_2SO_(4 \text{đ})` $\xrightarrow{t^o}$ `NaHSO_4+HCl↑`

  `HCl+4MnO_2` $\xrightarrow{t^o}$ `MnCl_2+Cl_2↑+2H_2O`

  `Cl_2+Mg` $\xrightarrow{t^o}$ `MgCl_2`

  `MgCl_2` $\xrightarrow{đpnc}$ `Mg+Cl_2↑`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )