hoàn thành chuỗi PUHH sau và ghi rõ đk S—->SO2——>SO3——>H2SO4—–>SO2——H2SO3——Na2CO3—->SO2

Question

hoàn thành chuỗi PUHH sau và ghi rõ đk
S—->SO2——>SO3——>H2SO4—–>SO2——H2SO3——Na2CO3—->SO2

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T08:51:53+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:53:25+00:00

  1) 2SO2 + O2 ==> 2SO3 

  2) SO3 + H2O ==> H2SO4

  3) H2SO4 + 2NaOH ==> Na2SO4 + 2H2O

  4) Na2SO4 + BaCl2 ==> BaSO4 + 2NaCl

  5) 2BaSO4 ==>2BaO + 2SO2 + O2 

  6) SO2 + H2O ==> H2SO3 ( axit kém bền , sẽ bị phân hủy ngay )

  7) SO2 + 2NaOH ==> Na2SO3 + H2O ( SO2 vì ở PT trên , sản phẩm bị phân hủy )

  8) Na2SO3 + 2HCl ==> 2NaCl + SO2 + H2O

  cho mình ctlhn nha

  0
  2021-08-31T08:53:45+00:00

  $S+O_2\overset{t^o}{\rightarrow}SO_2$

  $2SO_2+O_2\overset{450^o V_2O_5}{\longrightarrow}2SO_3$

  $SO_3+H_2O→H_2SO_4$

  $H_2SO_4+K_2SO_3\overset{t^o}{\rightarrow}K_2SO_4+SO_2+H_2O$

  $SO_2+H_2O→H_2SO_3$

  $H_2SO_3+2NaOH→Na_2SO_3+2H_2O$

  $Na_2SO_3+2HCl→2NaCl+SO_2+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )