Hoàn thành dãy chuyển hóa trên và viết PTHH: Rượu butylic –> Butilen —> Butan —> Metan —> Axetilen —> Etilen —> Etilenglicol —> Brometile

Question

Hoàn thành dãy chuyển hóa trên và viết PTHH:
Rượu butylic –> Butilen —> Butan —> Metan —> Axetilen —> Etilen —> Etilenglicol —> Brometilen —> Etilen

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-07-12T00:07:21+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:08:27+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `C_4H_9OH \overset{t^o}\to C_4H_8 + H_2O`

  `C_4H_8 + H_2 \overset{t^o; Ni}\to C_4H_{10}`

  `C_4H_{10} \overset{t^o}\to CH_4 + C_3H_6`

  $2CH_4 \xrightarrow{\text{Làm lạnh nhanh}} C_2H_2 ↑ + 3H_2 ↑$

  `C_2H_2 + H_2 \overset{t^o; PdCO_3; Pd}\to C_2H_4`

  `3C_2H_4 + 2KMnO_4 + 4H_2O \overset{t^o}\to 3C_2H_4(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH`

  `C_2H_4(OH)_2 + 2HBr -> C_2H_4Br_2 + 2H_2O`

  `C_2H_4Br_2 + Zn \overset{t^o}\to C_2H_4 + ZnBr_2`

  0
  2021-07-12T00:09:02+00:00

  $C_4H_9OH\xrightarrow{170^oC, H^+}C_4H_8+H_2O$

  $C_4H_8+H_2\xrightarrow{t^o,Ni}C_4H_10$
  $C_4H_10\xrightarrow{t^o,xt}CH_4+C_3H_6$

  $2CH_4\xrightarrow{\text{làm lạnh nhanh},1500^oC}C_2H_2+3H_2$
  $C_2H_2+H_2\xrightarrow{t^o,Pd/PdCO_3}C_2H_4$
  $3C_2H_4+2KMnO_4+4H_2O\xrightarrow{}3C_2H_4(OH)_2+2KOH+2MnO_2$

  $C_2H_4(OH)_2+2HBr\xrightarrow{}C_2H_4Br_2+2H_2O$

  $C_2H_4Br_2+Zn\xrightarrow{t^o}ZnBr_2+C_2H_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )