Hoàn thành phản ứng hóa học sau a….+…—->Mgo b….+…—->P2O5 c….+…—->Al2O3 dH2O—-> eKClO3—->

Question

Hoàn thành phản ứng hóa học sau
a….+…—->Mgo
b….+…—->P2O5
c….+…—->Al2O3
dH2O—->
eKClO3—->

in progress 0
Ruby 4 ngày 2021-12-05T18:22:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:23:31+00:00

  Đáp án:

   a)2Mg+O2–>2MgO

  b) 4P+5O2–>2P2O5

  c) 4Al+3O2–> 2Al2O3

  d) 2H2O–> 2H2+O2

  e) 2KClO3⟶2KCl+3O2

  Vote mình 5 sao nha bạn, chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-05T18:23:54+00:00

  Bạn tham khảo: 

  a/ $2Mg + O_{2} → 2MgO$
   
  b/ $4P + 5O_{2} → 2P_{2}O_{5}$

  c/ $4Al + 3O_{2} → 2Al_{2}O_{3}$ 

  d/ $2H_{2}O → 2H_{2} + O_{2}$

  f/ $2KClO_{3} → 2KCl + 3O_{2}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )