Hoàn thành sơ đồ phản ứng ( ghi điều kiện nếu có ) a. NaCl + H2O —–> NaOH + ………. + …………. b. HCl + ………… ——–> ………..

Question

Hoàn thành sơ đồ phản ứng ( ghi điều kiện nếu có )
a. NaCl + H2O —–> NaOH + ………. + ………….
b. HCl + ………… ——–> …………. + CO2 + H2O
c. Cl2 + …………. ———-> NaCl
d. H2 + …………. ———> HBr

in progress 0
Melody 1 năm 2021-12-06T19:56:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:58:02+00:00

  a, 2NaCl+ 2H2O $\buildrel{{đpmn}}\over\longrightarrow$ 2NaOH+ H2+ Cl2 

  b, NaHCO3+ HCl -> NaCl+ CO2+ H2O 

  c, 2Na+ Cl2 -> 2NaCl  

  d, H2+ Br2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2HBr

  0
  2021-12-06T19:58:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   c, NA   

  d, Br2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )