hoàn thiện các câu sau sử dụng từ tượng hình, tượng thanh a, Mùa xuân đến……………… ………………………………………. ………..

Question

hoàn thiện các câu sau sử dụng từ tượng hình, tượng thanh
a, Mùa xuân đến………………
……………………………………….
………………………………………
Những nụ hoa xinh……………
b, gió thổi…………………………
………………………………………..
c, Mưa rơi…………………………..
…………………………………………..
……………………………………………
d, Đêm tối………………………………
…………………………………………….
………………………………………………

in progress 0
Parker 6 ngày 2021-12-04T16:40:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:41:26+00:00

                                                Bài làm

  a, Mùa xuân đến, những nụ hoa nho nhỏ đua nhau nở rộ.

  b, Gió thổi ù ù thật mát quá !

  c, Mưa rơi lộp độp trên mái tôn 

  d, Đêm tối yên tĩnh, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc nghe thật vui tai !

  0
  2021-12-04T16:41:34+00:00

  a, Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc .

      Những nụ hoa sing bắt đầu khoe sắc thắm .

  b, Gió thổi mạnh là cho cây cối đổ .

  c, Mưa rơi li ti vài hạt rồi lại ngưng .

  d, Đêm tối, đèn đường vẫn bật sáng trưng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )